Aktuality

AVIATICKÁ POUŤ PŘESUNUTA NA ROK 2021


O nás


Pardubický KURÝR byl založen v roce 1991 coby noviny pardubického okresu a zprvu vycházel jako černobílý týdeník pod názvem JAS, se zaměřením jako klasické deníky v té době. Převážně však se zprávami z regionu. Na začátku následujícího roku, již pod názvem Kurýr, se sloganem: Noviny za české peníze! se tvář černobílého týdeníku začala pomalu měnit v barevný občasník a Kurýr vycházel s podtituly jako např. Radniční, Bankovní, Sportovní, Fotbalový, Cyklistický, Šachový, Marathon, Sandbahn, Steeplechase, Mikulášský, Čertovský později Vánoční… Změna se dotkla rovněž i přesídlení tisku, kdy byla královéhradecká tiskárna nahrazena tiskárnou UNIPRINT Rychnov nad Kněžnou, ve které je prováděna sazba a tisk novin či plakátů do dnešní doby.

V posledních deseti letech se Kurýr zaměřil na pravidelné vydávání titulů zaměřených především k ploché dráze SPEEDWAY KURÝR, dostihové Velké pardubické DOSTIHOVÝ KURÝR, motokrosovým šampionátům vč. Grand Prix ČR oslovuje čtenáře MOTOCROSS KURÝR. Vlajkovou lodí vydavatelství je však královédvorský SAFARI KURÝR, který každoročně oslovuje desetitisíce čtenářů, milovníků a návštěvníků zoo ve Dvoře Králové, a to od března vždy do konce prázdnin. Závěr roku patří schránkové roznášce v Pardubicích a okolí VÁNOČNÍ KURÝR. Doplňkový sortiment vydavatelství a nakladatelství tvoří výroba plakátů ke sportovním akcím nebo zajišťování reklamy formou billboardu apod...

Pardubický kurýr spol. s r.o. převzal v minulých letech řadu ocenění za podporu a šíření motoristického sportu vydáváním novin Speedway a Motocross Kurýr a v roce 2007 převzal šéfredaktor Safari Kurýru Karel Machek od ředitelky ZOO Dvůr Králové RNDr. Dany Holečkové Stříbrnou pamětní medaili za mediální a finanční podporu ochrany zvířat, životního prostředí, genofondu a dalších ekologických aktivit spojených s královédvorskou zoo. Coby mediální partner sportovních akcí můžete rovněž zakoupit KURÝR i mimo celostátní distribuční síť. Stánky KURÝRu a kameloty rovněž potkáte i při domácích a mezinárodních motokrosových a plochodrážních akcích v celé České republice, případně každoročně při dostihovém vrcholu Velké pardubické.

Dostihový plakát Velká pardubická