Aktuality

AVIATICKÁ POUŤ PŘESUNUTA NA ROK 2021


Kontakty


Pardubický kurýr spol. s r.o.
Bělehradská 315
530 09 Pardubice

Tel.: 774 871 721
E-mail: pardubickykuryr@seznam.cz
www.pardubickykuryr.cz

IČO: 48170003
DIČ: CZ48170003
Bankovní spojení: 2900697711/2010

ISSN: 1212-179
Reg. číslo: MK ČR E 11 501

Firma zapsaná v obchodním Rejstříku u Krajského obch. soudu Hradec Králové
oddíl C - vložka 4001.

Datum založení: 1991

Vedení společnosti:
Karel Machek, jednatel a šéfredaktor